STATUT SZKOŁY REKRUTACJA 2016/2017 UBEZPIECZENIE NNW WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA I ETAPU EDUKACYJNEGO WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO OFERTA PLACÓWKI DLA PIERWSZAKÓW SPOTKANIA Z RODZICAMI PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI 1% PODATKU DOCHODOWEGO DLA *JEDYNKI* KALENDARZ ROKU SZK. 2015/2016 TERMINARZ UROCZYSTOŚCI, APELI, IMPREZ I AKCJI OGÓLNOSZKOLNYCH REGULAMIN UCZNIA ZSG1 INNOWACJE PEDAGOGICZNE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH FORMULARZE DOKUMENTÓW DO POBRANIA CERTYFIKAT "WIARYGODNA SZKOŁA" EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dokumenty szkoły

STATUT SZKOŁY

 Statut Zespołu Szkół Gminnych nr1 wraz z załącznikami  

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ GMINNYCH NR 1 W MILANÓWKU_(2015).doc

Zal.1.Koncepcja_pracy_szkoly_2011-2016.doc

Zał.2a.PROGRAM_WYCHOWAWCZY_GIMNAZJUM_2015_-2016.doc

Plan_pracy_wych._w_gimn._2015__2016.docx

Zał.2b.ROGRAM_WYCHOWAWCZY_SZKOLY_PODSTAWOWEJ_2015-2016.doc

KONKURS DLA SP ekstraKLASA.doc

Zał.3.PROGRAM_PROFILAKTYCZNY__2013_-_2016.doc

Zal.3a_Profilaktyka_zagrozen.doc

Zal.5.Regulamin_Rady_Rodzicow.docx

Zal.6.Regulamin_Samorzadu_Uczniowskiego.docx

Zal.7a.Regulamin_rekrutacji_SP(1).doc

Zal.7b.Regulamin_rekrutacji_GIM.doc

Zal.8.WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA stan_na_01.09.2015r.docx

Zal.9.REGULAMIN OCEN Z ZACHOWANIA_stan_01.09.2014.docx

Zal.10.Regulamin_wycieczek.doc

Zal.11.Regulamin_imprez_rozrywkowych.docx

Zal.13.Regulamin_swietlicy.doc

Zal.14.Regulamin_biblioteki.doc

Zal.15.Regulamin_szatni.docx

Zał.16. Regulamin_stołówki_2016.doc

Zal.17.Regulamin_uzytkowania_szafek_szkolnych.doc

Zał.18.Regulamin_dziennika elektronicznego.doc

Zal.19.Regulamin_realizowania_projektow_edukacyjnych.doc

Zal.20.Regulamin_organizacji_pomocy_p-p.doc

Zał.22.Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników oraz materiałów edukacyjnych.doc

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA-regulamin.docx

PROCEDURY WEWNĄTRZSZKOLNE:

 PROCEDURY_REAGOWANIA_NA_ZJAWISKO_CYBERPRZEMOCY.docx

PROCEDURA_UZYSKIWANIA_ZWOLNIEN_Z_ZAJEC_WYCHOWANIA_FIZYCZNEGO_ZSG1.doc

 

PROCEDURA_KONTROLI_REALIZACJI_OBOWIaZKU_SZKOLNEGO_PRZEZ__UCZNIOW_ZESPOLU_SZKOL_GMINNYCH.doc

OBWODY SZKOLNE

STYPENDIUM SZKOLNE

 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZASTĘPSTW.doc