Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

 

 

     Prezydium Rady Rodziców 

              rok szk. 2013/2014

 

 

Przewodnicząca                                     Tatiana Śpiewak

                                                                e - mail: tatianas@wp.pl                    

                                                                                tel. kom. 731 996 220

 

 

Z - ca Przewodniczącej                       

                                                            Beata Nowak - Jakoniuk

                                                             tel. kom. 501 013 126

                                                             e - mail: 501013126bnj@gmail.com

 

 

Sekretarz                                               Agnieszka Raczkiewicz

                                                   e - mail: raczkiewicz.agnieszka@gmail.com

 

 

Skarbnik (Księgowość)                         Anna Sowińska

                                                               tel. kom. 501 716 261

                                                               e - mail: anna.sow@wp.pl

 

 

Komisja Rewizyjna                              Agata Musiał

                                                             Mirosława Błaszkiewicz