Rada Rodziców

Zebrania Rady Rodziców

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH RODZICÓW

NA KOLEJNE ZEBRANIE RADY RODZICÓW,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 14 MAJA 2014 R., O GODZ. 18.00