Rada Rodziców

Zebrania Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH RODZICÓW!!! na kolejne zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się dnia 23.10.2013 o godz. 18:00. W zebraniu uczestniczyć może każdy Rodzic, nie tylko przedstawiciel klasy. Na zebraniu omawiane będą istotne sprawy odnośnie życia Szkoły, oraz pomysły zarówno na pozyskiwanie jak i rozdysponowanie funduszu Rady Rodziców. Chcesz mieć na nie wpływ, przyjdź!

ZAPRASZAMY!