Sekretariat szkoły Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej Kuchnia/stołówka Kierownik administracyjny Pracownicy obsługi

Administracja i obsługa

Kuchnia/stołówka

LISTOPAD 19 POSIŁKÓW

Godziny wydawania posiłków:

Klasy I SP i dzieci ze świetlicy od godz.11.25
 

Klasy II - IV SP od godz.12.20
 

Klasy V - VIII SP oraz III GIM od godz. 13.25

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY SZKOLNE

 

OPŁATY ZA OBIADY DO 10.11.2018

dla uczniów klas I - III SP 4.00,-

dla uczniów klas IV - VII SP i II, III GIM 5,00,- 

Wpłaty dokonujemy na konto szkoły:

PKO o/Milanówek

19 1020 1055 0000 9002 0358 2707

*W opisie przelewu prosimy podać:

imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonujemy wpłaty.

*Uprzejmie prosimy o terminowe uiszczanie opłaty za obiady "z góry" - do 10 dnia danego miesiąca.

*Możliwość dokonania wpłaty gotówką u intendenta

w godzinach 7.30-11.00 oraz 13.00 - 14.00

*O nieobecności ucznia w szkole (korzystającego z posiłków), należy powiadomić intendenta szkolnego najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia.

*W sprawie zaległości w opłatach proszę kontaktować się z intendentem szkoły

*************************

Tomasz Kotermanowicz - intendent

intendent@sp1.milanowek.pl

tel. 22 758 35 24 wew. 19

Anna Górska - szef kuchni   

Małgorzata Burak    

Barbara Obojska