STATUT SZKOŁY FORMULARZE DOKUMENTÓW DO POBRANIA CERTYFIKAT "WIARYGODNA SZKOŁA" OFERTA PLACÓWKI DLA PIERWSZAKÓW UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW 2018/2019 KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE RODO KALENDARZ ROKU SZK. 2018/2019 TERMINARZ UROCZYSTOŚCI, APELI, IMPREZ I AKCJI OGÓLNOSZKOLNYCH DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH SPOTKANIA Z RODZICAMI PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI 1% PODATKU DOCHODOWEGO DLA *JEDYNKI* REGULAMIN UCZNIA INNOWACJE PEDAGOGICZNE EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROJEKTY EDUKACYJNE 2015/2016 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ARCHIWUM DOKUMENTÓW INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 KONKURSY

Dokumenty szkoły

STATUT SZKOŁY

Statut szkoły załączony do uchwały Rady Pedagogicznej SP1 z dnia 28.12.2017r.

 

 

 STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. KS. PIOTRA SKARGI

W MILANÓWKU

 

https://jedyneczka.edupage.org/photos/skin/slide/thumbs/fit_top288x260trifx4689b1c0e16f2529_LOGO_JEDYNKA_2017.png

tekst jednolity

Stan prawny na dzień 30.11.2017 r.

SPIS TREŚCI/PLIKI DO POBRANIA

Rozdział 1    Nazwa szkoły i inne informacje wstępne                                       

Rozdział 2    Cele i zadania szkoły                        

Rozdział 3    Organy szkoły                       

Rozdział 4    Organizacja szkoły                      

Rozdział 5    Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły                                       

Rozdział 6   Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

Rozdział 7    Prawa i obowiązki uczniów

Rozdział  8   Organizacja oddziałów gimnazjalnych

Rozdział 9    Postanowienia końcowe