Lista klas

Nazwa
1 a Wychowawca Monika Piekut
Sala szkolna 4
1 b Wychowawca Natalia Poncyliusz Leszczyńska
Sala szkolna 7
2 a Wychowawca Alina Gołębiowska
Sala szkolna 5
2 b Wychowawca Aleksandra Krystek
Sala szkolna 5
3 a Wychowawca Jolanta Łaszczotko
Sala szkolna 11
3 b Wychowawca Gabriela Walczak
Sala szkolna 11
3 c Wychowawca Dawid Wolański
Sala szkolna 7
4 a Wychowawca Beata Sokołowska
Sala szkolna 22
Foto Foto
4 b Wychowawca Maciej Kieryło
4 c Wychowawca Olga Gąsiorowska
5 a Wychowawca Iwona  Błońska
Sala szkolna 24
5 b Wychowawca Małgorzata Fallach
5 c Wychowawca Nina Pietrzak
6 a Wychowawca Hanna Czechowicz
Sala szkolna 17
6 b Wychowawca Bożena Osiadacz
6 c Wychowawca Katarzyna Cisek
Sala szkolna 20
7 a Wychowawca Joanna Staśczak - Mierzejewska
7 b Wychowawca Iwona  Błeszyńska
7 c Wychowawca Elżbieta Lipińska
Sala szkolna 20
II A Wychowawca Magdalena Wardzińska
Sala szkolna 16
Foto Foto Foto Foto Foto
II B Wychowawca Agnieszka Matus
Sala szkolna 14
Foto Foto Foto Foto Foto
II C Wychowawca Jolanta Żurecka
III A Wychowawca Iwona Medykowska
Sala szkolna 23
III B Wychowawca Barbara Kopeć
Sala szkolna 17
III C Wychowawca Edyta Przewiedzikowska
Sala szkolna 15