Partnerzy
    

Sobota 18.08.2018

liczba odwiedzin: 2588196

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Podobny obrazMAZOWIECKIE TALENTY

Organizatorem konkursów na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konkursy Przedmiotowe są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.

HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

OBIADY SZKOLNEOBIADY SZKOLNE

 

Godziny wydawania posiłków:

Klasy I SP i dzieci ze świetlicy od godz.11.25
Klasy II - IV SP od godz.12.20
Klasy V - VII SP oraz II - III GIM od godz. 13.25

OPŁATY ZA OBIADY DO 

dla uczniów klas I - III SP 4.00,-

dla uczniów klas IV - VII SP i II, III GIM 5,00,- 

*O nieobecności ucznia w szkole (korzystającego z posiłków), należy powiadomić intendenta szkolnego najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia.

* W sprawie zaległości w opłatach, proszę kontaktować się z intendentem szkoły

KONTAKT TEL. 22 758 35 24 wew. 19

WIĘCEJ

"BEZ UCZNIÓW NIE BYŁOBY SZKOŁY, A BEZ SZKOŁY NIE BYŁOBY NAUCZYCIELI"

Witold Gombrowicz

AKTUALNOŚCI

 • TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

  27 SIERPNIA 2018 poniedziałek godz. 9:00

  JĘZYK POLSKI  sala 16

  BIOLOGIA sala 20

  MATEMATYKA sala 17

   

  28 SIERPNIA 2018 wtorek godz. 9:00

  CHEMIA sala 20

  PRZYRODA sala 20

   

 • ZWROT KOSZTÓW ZA USZKODZONE, ZNISZCZONE LUB ZAGUBIONE PODRĘCZNIKI - Obrazek 1Uprzejmie przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek: 

  88 1020 1055 0000 9602 0359 5139

  W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz za jaki podręcznik dokonujecie Państwo wpłaty.

  Cennik_podręczników

   

 • SZAFKI SZKOLNE - Obrazek 1Przypominamy o przestrzeganiu zasad związanych z korzystaniem z szafek szkolnych:

  Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w Szkole,  zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.

  W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia rodzice ucznia ponoszą koszt dorobienia klucza lub wkładki (15.00 zł).

  W związku z powyższym prosimy o niezwłoczny zwrot kluczy do szafek lub uregulowanie wpłaty za zagubiony klucz na nr konta: 88 1020 1055 0000 9602 0359 5139

 • PODZIĘKOWANIE - Obrazek 1SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANI JOANNIE KOWALCZYK, MAMIE BLANKI Z KLASY VB ZA BEZPŁATNE PRZEKAZANIE SPRZĘTU AUDIO NA RZECZ SZKOŁY!

 • OGŁOSZENIE - Obrazek 1W związku z reformą oświaty, a szczególnie egzaminem ósmoklasisty, Politechnika Warszawska poprzez PW Junior postanowiła wesprzeć uczniów, rodziców i nauczycieli w edukacji przedmiotów politechnicznych.

  PW Junior pragnie pomóc uczniom w bardziej świadomym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie
  „Kim chcę zostać?”.

  PW Junior to Politechnika Warszawska w wersji dla nastolatków. Wszystko odbywa się prawie tak, jak na prawdziwej uczelni. Pracownicy PW prowadzą regularne wykłady i ćwiczenia w pracowniach PW. W przystępny i praktyczny sposób młodzież poznaje wiele zagadnień związanych z naukami ścisłymi oraz wydziały PW.

 • STRÓJ SZKOLNY - Obrazek 1Piękna, słoneczna pogoda sprawia, że strój szkolny nie zawsze jest dostosowany do ustalonych zasad szkolnych. W Statucie Szkoły istnieje zapis: Rozdział 7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA § 86. pkt. 2. "- noszenie w czasie zajęć szkolnych estetycznego ubioru, a podczas uroczystości – stroju galowego", § 87. pkt. 2. "Przez strój szkolny codzienny w czasie zajęć lekcyjnych i wycieczek rozumie się: - koszulki, bluzki lub bluzy, zakrywające dekolt, talię i ramiona; - spódnice i spodenki, nie krótsze niż 10 centymetrów nad kolano." Nie wszystko, co modne nadaje się na zajęcia lekcyjne. Sprawdźcie swoją garderobę i pamiętajcie, żeby była schludna, estetyczna i nie budziła niepotrzebnych wątpliwości.