STATUT SZKOŁY FORMULARZE DOKUMENTÓW DO POBRANIA CERTYFIKAT "WIARYGODNA SZKOŁA" OFERTA PLACÓWKI DLA PIERWSZAKÓW UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW 2018/2019 KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE RODO KALENDARZ ROKU SZK. 2018/2019 TERMINARZ UROCZYSTOŚCI, APELI, IMPREZ I AKCJI OGÓLNOSZKOLNYCH DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH SPOTKANIA Z RODZICAMI PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI 1% PODATKU DOCHODOWEGO DLA *JEDYNKI* REGULAMIN UCZNIA INNOWACJE PEDAGOGICZNE EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROJEKTY EDUKACYJNE 2015/2016 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ARCHIWUM DOKUMENTÓW INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 KONKURSY

Dokumenty szkoły

PROJEKTY EDUKACYJNE 2015/2016

Znalezione obrazy dla zapytania lepsza szkołaNauczyciele w naszej szkole przeprowadzają sprawdziany w ramach projektu edukacyjnego "Lepsza szkoła" pod patronatem GWO. Dzięki temu możemy sprawdzać wiedzę uczniów za pomocą specjalistycznych testów, porównywać osiągnięcia uczniów z wynikami klas z całej Polski.

 

 

W tym roku  nasza szkoła przystąpiła także do udziału w projekcie  diagnoz "Przez sprawdzianem" i "Przed egzaminem gimnazjalnym" wydawnictwa Nowa Era. Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z najnowszymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Będzie to dla uczniów ważna próba przed egzaminem zewnętrznym – sprawdzianem w klasie 6 szkoły podstawowej i egzaminem gimnazjalnym. Pomoże im zapoznać się z formułą egzaminu,  techniką rozwiązywania zadań i pracą pod presją czasu.

Przystąpienie do programu zapewnia:

  • weryfikację poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
  • natychmiastowy, przejrzysty raport o wynikach uczniów i klas oraz, po wpisaniu wyników przez wszystkich uczestników programu, wyniki na tle badanej próby ogólnopolskiej.