DYREKCJA SZKOŁY DYREKTORZY SZKOŁY KONTAKT

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor szkoły Anna Sawwidis

 

   

 

Wicedyrektor szkoły Monika Zimnicka

monika.zimnicka@zsg1.

milanowek.pl